เรียนลูกค้าร้าน / Dear Value customer The Barber & Shop

Dear Value customer,

Due to epidemic of COVID-19, we are closed from March 22nd to April 12th. This was following an announcement by Bangkok Provincial Governor.

We will post the update on our Facebook page if there is any change. Sorry for an inconvenience.

Best Wishes to you all and stay safe

เนื่องจากรัฐบาลมีคำสั่งให้สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ร้านอาหาร ร้านรวมถึงร้านเสริมสวย และร้านตัดผม โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563 ทางร้านจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั้งเพื่อลดโอกาสการติดต่อของโรคโควิด-19 ทางร้านจะโพสต์การอัปเดตบนหน้า facebook ของร้านหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพิ่มเติม
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

Best Wishes to you all and stay safe
Sorry for an inconvenience.
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ