เรียนลูกค้าร้าน / Dear Value customer The Barber & Shop

ร้านจำเป็นต้องปิดให้บริการทุกสาขาชั่วคราว

เรียนลูกค้าทุกท่าน / Dear Value customer,

ขออภัยลูกค้าทุกท่านครับ ร้านจำเป็นต้องปิดให้บริการทุกสาขา
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อดูสถานการณ์
ทางเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งสำหรับการกลับมาเปิดให้บริการครับ
จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ