มาดี สุขสมบูรณ์ (มีน)

ผมตัดผมมา 24 ปี ชอบตัดมากและอยากตัดทุกหัวที่ทรงไม่เหมือนกัน เพราะอยากให้ลูกค้าชอบกับรายละเอียดที่เน้นให้กับลูกค้าแต่ละคน

Phone: 02-171-7545